• PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201706_10L_TUR
  • PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201706_19,64K_TUR
  • PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201706_240K_TUR
  • PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201604_5L
  • PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201907_10L.j
  • PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201907_5L.j

ADBLUE

AdBlue® SCR teknolojisini kullanarak egzoz gazı kirliliğini gidermek için kullanılan ortalama % 32,5 luk sulu üre çözeltisidir.

Standartlar & Onaylar

Uluslararası sınıflandırmalar

  • ISO : ISO 22241

Ürün açıklaması

AdBlue® SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) donanımlı araçlardaki egzoz gazındaki azot oksit (NOx) katalizörüdür. Bu bileşen, yanma esnasında üretilen azot oksitlerin (NOx) önemli bir kısmını indirgeyerek egzoz gazı içindeki oranını düşürür.
- AdBlue®, SCR teknolojisi ile donatılmış tüm araçlar tarafından kullanılabilir.
- AdBlue® bir dizel katkısı değildir. Yakıt deposuna karıştırılmamalı veya ilave edilmemelidir.